Budynki przemysłowe

 • Sortownia i stacja przeładunkowa dla odpadów komunalnych w Łodzi

 • Zakład Robót Komunalnych – sortownia i stacja przeładunkowa w Łodzi

 • Zakład Produkcji Zamków Błyskawicznych YKK dla firmy SHIMIZU w Mszczonowie o pow. 15 000m2

 • Fabryka Papierosów Gallaher w Gostkowie

 • Hala Polrosu w Rzgowie

 • Fabryka substancji czynnych do produkcji leków IFOTAM w Łodzi przy ul. Andrzejewskiej.

 • Projekt budowlany i wykonawczy konstrukcji dla inwestycji pt. "Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów dla miasta Kielce i powiatu kieleckiego w Promniku koło Kielc".

  Adres inwestycji: 26-067 Promnik, gm. Strawczyn, woj. świętokrzyskie, Polska

  Zakres inwestycji obejmował:

   Budowę następujących obiektów budowlanych:

  ·        Budynku Administracyjno-Biurowego:

  -  pow. zabudowy  - 503,38m2

  -  pow. użytkowa - 874,75m2

  - kubatura - 4515,10m3

  ·        Zespołu Ewidencyjnego

  ·        Hali odbioru Zmieszanych Odpadów Komunalnych (ZOK):

  - pow. zabudowy  - 2264,03m2

  - pow. użytkowa - 3073,10m2

  - kubatura - 22 937m3

  ·        Hali Segregacji Mechaniczno-Automatycznej ze stacją segregacji ręcznej, wiatą i boksem na szkło oraz stacją przygotowania paliwa alternatywnego:

  - pow. zabudowy  - 8883,85m2

  - pow. użytkowa - 8403,92m2

  - kubatura - 107316m3

  ·        Stacji Przygotowania wsadu do fermentacji obejmującą:

  - Stację przygotowania wsadu do fermentacji

  - Stację odwadniania osadów fermentacyjnych

  - Punkt  przyjęcia szlamu

  - pow. zabudowy  - 1214,70m2

  - pow. użytkowa 1535,71m2

  - kubatura - 12746m3

  ·        Zespołu Komór fermentacyjnychwraz z halami odbioru pofermentu:

  - pow. zabudowy  - 573,64m2

  - pow. użytkowa - 84,72m2

  - kubatura - 805m3

  ·        Stacji  kompostowaniadynamicznego obejmującą:

  - Budynek  wentylatorni oraz nadawy

  - Stację oczyszczania powietrza

  - Stację doczyszczania kompostu

  - Stację  serwisowania przerzucarki

  - pow. zabudowy  - 3556,40m2

  - pow. użytkowa 3443,65m2

  - kubatura - 44097m3

  ·        Stacji Kompostowania Statycznegoobejmującą:

  - Kompostowni pryzmowej linii nr 1

  - Kompostowni pryzmowej linii nr 2

  - pow. zabudowy  - 2065,32m2

  - pow. użytkowa - 2000m2

  ·        Stacji demontażu odpadów wielkogabarytowych wraz z zadaszonym miejscem na rozdrabniacz

  - pow. zabudowy  - 254,95m2

  - pow. użytkowa - 240,58m2

  - kubatura - 4303,4m3

  ·        Magazynu surowców recyclingowych - papier/karton:

  - pow. zabudowy  - 680,71m2

  - pow. użytkowa - 655,9m2

  - kubatura - 1808,9m3

  ·        Stacji demontażu odpadów budowlanych:

  - pow. zabudowy  - 95,4m2

  - pow. użytkowa - 84m2

  ·        Stacji przygotowania paliwa alternatywnego

  ·        Magazynu odpadów niebezpiecznych:

  - pow. zabudowy  - 248,4m2

  - pow. użytkowa - 173,57m2

  - kubatura - 1196m3

  ·        Magazynu odpadów ze zdarzeń losowych:

  - pow. zabudowy  - 92,57m2

  - pow. użytkowa - 87,34m2

  ·        Stacji oczyszczania ścieków obejmującą:

  - Halę oczyszczalni odcieków składowiskowych:

  - pow. zabudowy  - 523,16m2

  - kubatura - 2106,92m3

  - Zbiornik ścieków surowych/oczyszczonych ( podział na zbiorniki 1,2,3)

  - Pompownię ścieków technologicznych/wód opadowych

  - Zbiornik wody/p-poż  Vmin. =1000m3

  - Podczyszczalnię wód opadowych i roztopowych

  - Separator koalescencyjny

  ·        Stacji generatorów gazowych obejmującą:

  - Generatory gazowe min. 2x500kVA

  - Zbiornik biogazu Vmin. ~800 m3

  ·        Zespołu gruntowych wymienników ciepła nr 1

  ·        Zespół gruntowych wymienników ciepła dla budynku administracyjno-biurowego

  ·        Zespół gruntowych wymienników ciepła dla zespołu ewidencyjnego oraz zaplecza socjalno-technicznego

  ·        Zaplecza techniczno-garażowego:

  - pow. zabudowy  - 490,31m2

  - pow. użytkowa - 464,19m2

  - kubatura - 3204,43m3

  ·        Zaplecza techniczno-socjalnego:

  - pow. zabudowy  - 385,76m2

  - pow. użytkowa - 540,72m2

  -  kubatura - 2988m3

  ·        Galerii komunikacyjno-edukacyjnej:

  - pow. zabudowy  - 513,83m2

  - pow. użytkowa - 474,65m2

  - kubatura - 1850m3

  ·        Stacji odpylania powietrza i wentylatorni

  ·        Budynku garażowego kompaktorów:

  -  pow. zabudowy  - 304,60m2

  - pow. użytkowa - 288m2

  - kubatura - 1818m3

  ·        Magazynu kompostu:

  - pow. zabudowy  - 8222,06m2

  - pow. użytkowa - 8140m2

  ·        Stacji energetycznej

  ·        Magazynu odpadów selektywnie zbieranych:

  - pow. zabudowy  - 95,40m2

  - pow. użytkowa - 84m2

  ·        Stacji dezynfekcji pojazdów - myjki pojazdów:

  - pow. zabudowy  - 201,39m2

  - pow. użytkowa - 179,2m2

  - kubatura - 1515m3

  ·        Stacji dezynfekcji pojazdów - myjki kół

  ·        Muru oporowego rampy

  ·        Plac dla komposterów wraz z zadaszeniem

 • Projekt budowlany i wykonawczy  konstrukcji Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Wólce Rokickiej gm. Lubartów

  Zaprojektowane zostały następujące obiekty:

  1.       Hala sortowni ( konstrukcja stalowa ) : powierzchnia całkowita 1616m2

  2.       Zespół komór fermentacyjnych instalacji suchej fermentacji:

  3.      Zbiorniki fermentacji i odcieków

  4.      Biofiltr

  5.      Budynek administracyjno – socjalny.

  foto.jpg

Ten serwis używa plików cookies. Niektóre z plików cookie są niezbędne do prawidłowego działania tego serwisu i już mogły zostać zapisane w folderze przeglądarki. Mogą Państwo je zablokować lub usunąć, jednak część witryny może przestać działać prawidłowo. Aby dowiedzieć się więcej przeczytaj Politykę plików cookies.

Akceptuję pliki cookies.